• Kontaktujte nás
  • Telefón +421 907 911 911
  • info@vitare.sk
  • Moyzesova 50, 040 01 Košice, Slovakia

Termoskrining

Centrum diagnostiky a prevencie

VYŠETRENIE TERMOKAMEROU

pulse

Kompletný skríning celého tela vie poskytnúť termokamera. Ide o spoľahlivú metódu na odhalenie akýchkoľvek zápalových procesov vnútorných orgánov, pohybového aparátu a chrbtice a tiež nádorových ochorení v rôznych častiach tela od ich počiatočnych štádií. V krajinách s vyspelou medicínskou starostlivosťou je používanie termoskríningu bežnou súčasťou špecializovaných vyšetrení. Na Slovensku tento druh vyšetrenia úplne absentuje.

– snímané je úplné celé telo pacienta

– metóda je neinvazívna a absolútne neškodná

– termoskríning umožňuje diagnostikovať rad chorôb, ktoré sa prejavujú morfologickými zmenami a teda aj teplotnými zmenami v tkanivách

– termokamera umožňuje sledovať zápalové procesy v ranných štádiách (reumatická artritída, osteoporóza, poškodenie pohybového aparátu, zápaly žlčníka, štítnej žľazy)

– odhalí ranné štádia onkologických ochorení

– diagnostikuje zápal žíl, rozširovanie kŕčových žíl, ochorenia ústnej dutiny – čelo, čelusť, prínosové dutiny

Vyšetrenie termokamerou alebo DITI (digital infrared thermal imaging):

Má hlavnú klinickú hodnotu vo svojej vysokej citlivosti na patológiu cievneho, svalového, oporného a nervového systému a zásadným spôsobom ovplyvňuje určenie diagnózy ochorenia pacienta.
Využívanie termokamery na lekárske účely sa začalo koncom minulého storočia, najmä  v USA, ale postupne už aj v Európe a Ázii. Doteraz ťažkopádne zariadenia bránili diagnostickému a ekonomickému využitiu, ale najmodernejšie počítače zvládajú transformovať obrazy získané infračervenou technológiou na každodenné klinické využitie.

Termokamera (DITI) a využitie v klinickej praxi:

– definovanovanie rozsahu lézie (poškodenia, zranenia) diagnózy už stanovenej

– lokalizovanie patologických oblastí dosiaľ neidentifikovaných

– určenie lézie skôr ako sa stane klinicky zrejmou

– sledovanie procesu hojenia (rehabilitácie, fyzioterapie,), pre čo najrýchlejší návrat pacienta do zamestnania

Termokamera (DITI):

vypĺňa medzeru medzi diagnostickými vyšetrovacími metódami:

  • RTG, USG, CT, MRI – zobrazovacie metódy detekujúce patológiu v anatómii pacienta
  • EMG – zobrazovacia metóda informujúca o funkčnom stave centrálneho  periférneho nervového systému
  • termokamera (DITI) – je “unique – jedinečná” v schopnosti zobraziť zároveň fyziologické zmeny a metabolické procesy a ich patológiu

Termokamera (DITI):

– neinvazívna vyšetrovacia metóda – žiadne RTG či iné škodlivé žiarenie

– veľmi citlivá a spoľahlivá v presnom grafickom zmapovaní a zobrazení povrchovej teploty kože

– ťažko detekovateľné, často veľmi subjektívne pocity bolesti pacienta zobrazuje objektívne ako zmeny v povrchovej teplote kože presne v miestach, kde  subjektívne pocity aj reálne sú

– nemá žiadne “falošne pozitívne” ani “falošne negatívne” výsledky

– vynikajúco zobrazuje kombinovaný efekt autonómneho nervového a cievneho systému pri kapilárnej dysfunkcii (nedostatočnosti), výsledkom čoho je asymetria rozloženia tepla na povrchu kože

– detekcia ischémie (nedostatočné prekrvenie) srdca, obličiek, mozgu, horných a dolných končatín, zápalu, nádorov, zlomenín, popálenín

– rovnocenné miesto v diagnostike chorôb s RTG, USG, CT a MRI vyšetreniami

 

Ukážka záverečnej správy:

 Termokamera záverečná správa (PDF na stiahnutie)

 POKYNY PRED TERMOKAMEROU (PDF na stiahnutie)

pulse

Termokamera