• Kontaktujte nás
  • Telefón +421 907 911 911
  • info@vitare.sk
  • Moyzesova 50, 040 01 Košice, Slovakia

Medicínsky termoskríning

Neinvazívne vyšetrenie pomocou zobrazovacieho prístroj