• Kontaktujte nás
  • Telefón +421 907 911 911
  • info@vitare.sk
  • Moyzesova 50, 040 01 Košice, Slovakia

4D vyšetrenie krvi

Centrum diagnostiky a prevencie

4D vyšetrenie krvi

pulse

4D analýza zdravotného stavu poskytuje komplexný súbor 126 výsledkov krvi a ostatných telesných hodnôt iba za 6 minút. Vyšetrenie je absolútne bezbolestné a bez odberu jedinej kvapky krvi. Výsledky má pacient k dispozícii ihneď. Kompletný skríning zdravotného stavu tak odhalí všetky ochorenia a to aj v ranných štádiách (nádorové ochorenia, zápaly, ochorenia srdca, pečene, žlčníka, ranné štádium mozgovej príhody  a mnohé ďalšie).

Princíp merania prístroja je založený na patentovanej metodike rozloženia biochemických charakteristík krvi, ktoré korelujú s parametrami krvného prietoku a systému enzýmov.

STRUČNÝ PREHĽAD ZÁKLADNÝCH VYŠETROVANÝCH PARAMETROV 

-kompletný krvný obraz a prehľad o stave zrážania krvi – HGB, RBC, LEU, PLT, HCT, MCV, MCH, MCHC, LYM, Mo, Eo, Ba, FBG, FW, CPB, atď

-mineralogram , glykémiu a lipidový status – Ca, Mg, K, Na, Glu, CHOL, TAG, HDL, LDL, VLDL, CB, TBIL, DBIL, UREA, KREA, atď

-stav enzýmov, hormónov a neurotransmiterov – AST, ALT, AMS, CK, CKMB, ACh, dopamín- beta-hydroxyláza, tyrozín, testosterón, estrogén, atď

-prietoky  krvi myokardom,  svalmi, mozgom, pečeňou, obličkami, kožou, pohlavnými orgánmi – stav ich funkčnosti

-stav výmeny a transportu O2 a CO2 – vitálnej kapacity, plochy výmeny plynov, pľúcnej ventilácie, Tiffeneau test, respiračný koeficient, atď

-stav kardiomechaniky – kardiálna ejekcii, kontrakcii myokradu ľavej komory, činnosti srdca, TK, PQ, QT, QRS intervalov, atď

-informácie o vodnej bilancii – celkovej tekutine, celulárnej a extracelulárnej tekutine, hustote plazmy, atď.

 

Ukážka záverečnej správy:

4D analýza (PDF na stiahnutie)

pulse