• Kontaktujte nás
  • Telefón +421 907 911 911
  • info@vitare.sk
  • Moyzesova 50, 040 01 Košice, Slovakia

DIGITÁLNA MAMOGRAFIA

Centrum diagnostiky a prevencie

DIGITÁLNA MAMOGRAFIA

pulse

MAMOGRAFICKÉ VYŠETRENIE:

– elektroimpedančný mamograf MEIK

– digitálna mamografia – bez ohľadu na vek

– bez nebezpečného RTG žiarenia

– bez bolestivého a nepríjemného stláčania prsníkov

– rýchle pol minútové vyšetrenie

– kompletná 3D vizualizácia prsníkov

– možné aj vyšetrenie prsníkov so silikónovými implantátmi

– odhalenie všetkých patologických zmien v prsníkoch skôr ako sú hmatateľné

 

Digitálne mamografické vyšetrenie je potrebné absolvovať do 10 dní po skončení menštruácie, večer pred vyšetrením ani ráno v deň prehliadky sa nesmie použiť žiadna kozmetika v oblasti prsníkov a podpazušia (antiperspirant, parfum, ani parfumované telové mlieko).

ČO JE VLASTNE DIGITÁLNA MAMOGRAFIA?

Digitálna mamografia  alebo aj elektroimpendančná tomografia slúži na  vizualizáciu a diagnostiku patologických zmien prebiehajúcich v tkanivách mliečnej žľazy. Mnohé nádory, napr. zhubné nádory mliečnej žľazy, majú elektrickú vodivosť, ktorá sa značne líši od elektrickej vodivosti zdravého tkaniva.

Elektroimpendančná tomografia je technológia získavania obrazu „vnútra“ ľudského tela na princípe elektrickej vodivosti. Umožňuje rekonštruovať trojrozmerné rozdelenie elektrickej vodivosti (vo forme tomografických rezov v rôznej hĺbke) a takto získať kvalitnejšie a detailnejšie zobrazenia. V procese scanovania prístroj pomocou jedného z 256 elektród matrice striedavo injektuje do tela pacienta slabý striedavý elektrický prúd (0,5 mA) o frekvencii 50 kHz a sníma príslušné rozdelenie elektrických potenciálov na jeho povrchu. Získané údaje sa potom využívajú na rekonštrukciu obrazu snímanej časti tela

Elektroimpendančná tomografia umožňuje rekonštruovať trojrozmerné rozdelenie elektrickej vodivosti (vo forme tomografických rezov v rôznej hĺbke) a takto získať kvalitnejšie a detailnejšie zobrazenia. Používaná schéma meraní robí výsledky vizualizácie prakticky necitlivými voči stavu povrchu pokožky.

 

Ukážka záverečnej správy:

Digitálna mamografia (PDF na stiahnutie)