• Kontaktujte nás
  • Telefón +421 907 911 911
  • info@vitare.sk
  • Moyzesova 50, 040 01 Košice, Slovakia

PREVENTÍVNA PREHLIADKA

Centrum diagnostiky a prevencie

PREVENTÍVNA PREHLIADKA

pulse

Zdravie je nevyhnutným predpokladom aktívneho života aj dobrého pracovného výkonu. Základným prvkom pri starostlivosti o svoje zdravie je poznať svoj zdravotný stav.

VITARE, spol. s r.o. prichádza s ponukou preventívnej prehliadky, ktorá je zameraná hlavne na získanie ucelenej informácie klienta o jeho aktuálnom zdravotnom stave a zároveň aj na umožnenie konzultácie o záveroch prehliadky a to všetko v priebehu jedného dňa, bez čakania v ambulanciách. Ponuka je komplexná, klient získa informácie, ktoré by pri bežnom postupe získaval niekoľko dní. Všetky vyšetrenia trvajú maximálne 45 minút. Pri prípadnom zistení zdravotných problémov spoločnosť VITARE s.r.o. zabezpečí pre klienta ich riešenie, ak o to požiada. Akútne zdravotné problémy odhalené pri prehliadke sa riešia bezodkladne, zabezpečí ich okamžité riešenie.

Pre koho je určená:

– ženám a mužom všetkých vekových kategórií, ktorým záleží na svojom zdraví, ale nemajú čas na to, aby ich strávili v čakárňach pri rôznych špecializovaných prehliadkach a radi by mali naozaj komplexnú analýzu svojho zdravotného stavu

– aktívne, či pasívne športujúcim, ťažko pracujúcim i tým so sedavým zamestnaním

– prehliadku odporúčame absolvovať raz ročne

Preventívnou prehliadkou získate:

– získate prehľad o svojom zdravotnom stave

– ušetríte čas a absolvujete všetky vyšetrenia v jeden deň a v jednom zdravotníckom zariadení, časovo nepresiahne cca 2 hodiny

– prehliadku absolvujete v termíne, ktorý Vám vyhovuje

– maximálna diskrétnosť, pružnosť a flexibilita

– v prípade diagnostikovania ochorenia VITARE s. r. o. zabezpečí komplexné doriešenie zdravotného problému

– celá prehliadka je absolútne bezbolestná a bez odberu jedinej kvapky krvi

Preventívna prehliadka obsahuje:

– anamnézu – zistenie podrobných údajov o minulom i súčasnom zdravotnom stave, o prekonaných operáciách, úrazoch, zdravotnom stave príbuzných, anamnéza zameraná na dedičné a onkologické ochorenia

– antropometrické vyšetrenie – zmeranie výšky, hmotnosti, výpočet Body Mass Indexu – indexu telesnej hmotnosti

– meranie krvného tlaku, pulzu a saturácie krvi kyslíkom

vyšetrenie neinvazívnym analyzátorom krvi ANESA

3D elektrokardiografické vyšetrenie (EKG)

vyšetrenie termokamerou

mamografické vyšetrenie

Naša preventívna prehliadka kladie dôraz na včasnú diagnostiku:

– stavu organizmu z pozície funkčnosti a výkonnosti

– hemodynamickej rovnováhy – krvného obrazu a biochemických ukazovateľov krvi

– kardiovaskulárneho systému – kvantitatívneho hodnotenie stavu srdca a jeho 3D vizualizáciii, schemickej  choroby  srdca,  obehových  porúch,  perfúzie  a  funkčnosti myokardu

– cievneho  systému  –  aterosklerózy,  porúch  zrážania  krvi,  kŕčových  žíl,  diabetickej angiopatie

– gastrointestinálneho systému  –  gastroezofageálneho refluxu,  gastritídu,  zápalových procesov žlčníka pankreatitídu, hepatitídu, cirhózu pečene

– centrálneho  nervového  systému  –  reumatickej  artritídy,  osteoartrózy,  periartritídy, poškodení chrbtice, neuromuskulárneho vedenia, náchylnosti ku kŕčom, svalovú slabosť,

– pulmonálneho systému – chronickú bronchitídu, chronickú tracheobronchitídu s astmou, chronický zápal pľúc

– močového  systému  –  vyšetrenie  urey,  kreatinínu,  glomerulárnej  filtrácie,  klírensu kreatinínu,

– pohlavného systému – vyšetrenia pohlavných hormónov

– vzájomného prepojenia enzýmových systémov s imunitným systémom

– tekutinovej výmeny a plynovej homeostázy – energetickej bilancie vody a elektrolytov – stavu a povahy metabolických porúch, diabetu

– prítomnosti akéhokoľvek zápalu (akútneho či chronického)

– onkologických ochorení – záchytu ranných štádií a diferenciálnej diagnostiky nádorových formácií

Záverečná správa preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu.

pulse

Odporúčania pre klientov pred vyšetrením:

– v deň prehliadky užite svoje obvyklé lieky, ktoré pravidelne užívate

– príďte nalačno, ráno môžete vypiť 2-4 dcl vody alebo nesladeného čaju

– deň pred prehliadkou nejedzte nafukujúce, mastné a vyprážané jedlá, nepite šumivé nápoje ani sýtenú minerálku

– budete sa opakovane vyzliekať, preto si zvoľte nekomplikované oblečenie

– ženy by mali absolvovať preventívnu prehliadku mimo času menštruácie

– digitálne mamografické vyšetrenie je potrebné absolvovať do 10 dní po skončení menštruácie, večer pred vyšetrením ani ráno v deň prehliadky sa nesmie použiť žiadna kozmetika v oblasti prsníkov a podpazušia (antiperspirant, parfum, ani parfumované telové mlieko)ak ste diabetik , nahláste tento údaj vopred (pri objednávaní termínu prehliadky)

– pri príchode k nám nemusíte mať svoju zdravotnú dokumentáciu

– na recepcii si môžete ráno pri nahlasovaní sa, doobjednať z cenníka aj iné vyšetrenia ak ste v plánovanom termíne preventívnej prehliadky chorí, napr. máte hoci len ľahkú virózu, dohodnite si nový termín prehliadky odporúčame Vám, vziať so sebou aj malé jedlo (banán, fit tyčinku, atď.)