• Kontaktujte nás
  • Telefón +421 907 911 911
  • info@vitare.sk
  • Moyzesova 50, 040 01 Košice, Slovakia

Terapia NO

Centrum diagnostiky a prevencie

Terapia NO

pulse

Spoločnosť Vitare s.r.o. sa špecializuje predovšetkým na liečbu akútnych zápalových a chronických patológií, touto prevratnou a na Slovensku jedinečnou terapiou NO, ktorá dosahuje excelentné výsledky, v porovnaní s inými zdravotníckymi zariadeniami ako na Slovensku, tak aj v celej Európe.

– reumatoídna artritída

– vredy predkolenia

– popáleniny

– ekzémy

– diabetické nohy

– sinusitídy

– zápal stredného ucha

– mykózy

– liečba hemoroidov

– zápal trojklanného nervu

– traumatické poranenia

Metóda terapie NO spočíva v povrchovej i hĺbkovej aplikácii oxidu dusnatého spoločne s vhodne vybranými doplnkami výživy. Je veľmi účinná pri ničení baktérií a vírusov, funguje na princípe prúdenia molekúl oxidu dusnatého, ktorý vynašli vedci ocenení Nobelovou cenou za medicínu.

Terapia NO má širokospektrálny účinok liečby pri rôznych zdravotných problémoch. Ďalšou dôležitou výhodou je schopnosť exogénneho NO prenikať nielen cez povrch otvorenej rany, cez neporušenú kožu, ale aj sliznice, t.j. možnosť, neinvazívneho účinku terapie NO na hĺbkové ložiská a neurovaskulárne zväzky.

OXID DUSNATÝ (.N=O):

– multifunkčný fyziologický regulátor (Nobelova cena za medicínu za rok 1998 – Nobel zbohatol na výrobe výbušniny z nitroglycerínu, ktorý sa vo farmakológii používa ako zdroj NO)

– malá molekula plynu, ktorá sa prirodzene vyskytuje v ľudskom tele

– primárne produkovaný bunkami endotelu (vnútorné obloženie) ciev a je rozhodujúci pre zdravý krvný obeh, rozširuje stenu ciev,  môže urobiť viac, než akékoľvek lieky, aby sa zabránilo infarktu a mŕtvici

– najvýznamnejšou odlišnosťou NO od iných mediátorov je jeho schopnosť difundovať voľne a rýchlo cez membrány, tzn. pôsobiť na okolité bunkové elementy, bez ohľadu na anatomické spojenie

OXID DUSNATÝ (.N=O):

Oxid dusnatý a krvný obeh 

Molekuly NO rozširujú cievy tým, že reagujú s receptormi  uloženými v hladkom svalstve ciev, čím spôsobujú relaxáciu a tým aj rozšírenie lúmenu (priesvitu) ciev. NO reaguje  s krvnými doštičkami a zabraňuje tvorbe plátov na stenách ciev, ktoré môžu spôsobiť upchatie (stenózu) – krvné doštičky sa na seba až tak nelepia ako v prostredí s malým množstvom NO, znižuje sa tvorba trombov (zrazenín).  NO reaguje ako katalyzátor (spúšťač) na enzýmy v endotelových bunkách, ktoré ho produkujú. Čím viac ho v krvi koluje, tým viac sa ho aj vylučuje. Zlepšuje sa mikrocirkulácia vo všetkých tkanivách (každý orgán dostane potrebné množstvo kyslíka). Jeho pôsobením sa aj tie najtenšie vlásočnice nezanášajú (netvoria koagulá) a sú stále priechodné. Dôležitá je mikrocirkulácia u diabetikov, pri ktorých nedokrvenosť končatín spôsobuje zdĺhavé, často neriešiteľné komplikácie, napr. diabetickú nohu (tkanivo začne dôsledkom nedostatku kyslíka odumierať a vytvorí sa otvorená rana, ktorá sa len málokedy zahojí). Zlepšením  prekrvenia sa potom rany hoja rýchlejšie. Rozširuje cievy (vazodilatácia), krv prúdi rýchlejšie, čím sa znižuje aj tlak krvi. Existujú aj faktory, ktoré na NO pôsobia negatívne. Poškodením steny cievy sa poškodí aj syntéza NO a tým sa vytvárajú krvné pláty vo väčších množstvách. Práve vysoký krvný tlak, ateroskleróza a cukrovka spôsobujú postupné poškodenie steny ciev, začnú sa vytvárať pláty krvných doštičiek a vznikajú tromby, ktoré po odtrhnutí môžu spôsobiť upchatie tepny (srdcový infarkt, mozgová príhoda).

Oxid dusnatý – jed na baktérie

Zvláštne použitie pre NO majú biele krvinky (leukocyty), ktoré ho používajú na ničenie baktérií. V mieste zápalu NO v súčinnosti so superoxidovým radikálom O2- , vytvára peroxynitritový anión OONO-, ktorý páli čo mu príde pod ruku. NO bielych krviniek je inducibilná, pretože v nich za normálnych okolností NO nie je príliš exprimované – jej expresia sa zvyšuje len pri aktivovaných bielych krviniek, tj pri zápale. Ako už vieme, NO funguje ako vazodilatátor, čiže ako “rozťahovač” stien ciev,  čím napomáha vstrebávaniu kyslíka v pľúcach. Počas zápalu sa NO uvoľnuje vo väčšej miere. Medzi mierou zápalu a množstvom vylučovaného NO je priama závislosť a preto koncentrácia tohto plynu vo vydýchnutom vzduchu priamo koreluje so stupňom zápalu. NO pôsobí ako mediátor v imunitnom systéme, je nestabilný voľný radikál s polčasom rozpadu od 6 do 10 sekúnd, napriek tomu je pri šírení z bodového zdroja schopný ovplyvniť okolie do vzdialenosti asi 170 mm – metóda NO – terapie ofukmi plazmy teplého a studeného oxidu dusnatého je vysokoúčinná v liečbe všetkých typov rán, čerstvej (pooperačnej) alebo chronickej (diabetická noha, bércový vred), alebo terapie zápalu kdekoľvek na tele s úžasnými výsledkami.

Oxid dusnatý a CNS

NO je syntetizovaný z L-arginínu (esenciálna aminokyselina, zložka bielkoví, nevyhnutná pre človeka) enzýmom NO-syntázou. V mozgu bola najvyššia koncentrácia NO-syntázy detegovaná v mozočku a hipokampe. NO sa pravdepodobne zúčastňuje na procesoch spojených s vývojom mozgu, tvorbou pamäťových stôp a reguláciou správania prostredníctvom modulácie synaptickej plasticity. Počas ontogenézy nervového systému je NO zapojený v procesoch modulujúcich arborizáciu dendritov. Predpokladá sa aj úloha NO v prenose nociceptívnych informácií, v procesoch poškodenia, ale aj protekcie neurónov, činnosti neuroendokrinného, ako aj autonómneho nervového systému. Predpokladá sa, že aj sekréciu prolaktínu a rastového hormónu reguluje NO, pričom pravdepodobne moduluje ich sekréciu pôsobením priamo v adenohypofýze. Moduláciou hypotalamového portálneho prietoku môže NO ovplyvňovať aj sekréciu vazopresínau a oxytocínu Viaceré pozorovania poukazujú aj na zapojenie NO v modulácii behaviorálnych reakcií. Predpokladá sa, že NO ovplyvňuje motivačné správanie, zahŕňajúce sexuálne a agresívne správanie a správanie spojené s príjmom potravy. NO ovplyvňuje aj učenie a pamäť.  NO ako významný neurotransmiter NANC-systému ovplyvňuje činnosť hladkého svalstva vnútorných orgánov. V gastrointestinálnom systéme pôsobí NO uvoľnený z nervových zakončení myenterického plexu  inhibične na činnosť hladkého svalstva. Niektoré nálezy poukazujú aj na spoločnú biosyntézu NO a CO v neurónoch inervujúcich gastrointestinálny trakt, pričom tieto plynné neurotransmitery pôsobia ako kotransmitery.

Oxid dusnatý a erekcia

Ďalšou dôležitou úlohou NO je ovládanie ciev zásobujúcich toporivé tkaniva. Jediným rozdielom je to, že tu je výroba oxidu dusnatého pod priamou kontrolou parasympatických nervov. Potom čo sa NO dostane do ciev toporivého telesa, zvýši ich lúmen (priesvit) vyššie  popísaným spôsobom a zvýšený prítok krvi spôsobí erekciu. Oxid dusnatý je v prítomnosti kyslíka reaktívnym a nestálym radikálom s krátkym polčasom. podlieha ľahko oxidácii, reaguje so železom hemoglobínu, prípadne so superoxidom. Má funkciu neurotransmiteru, zúčastňuje sa nešpecifické obrany organizmu, napríklad pri chronických zápaloch (reumatoidná artritída, bronchiálna astma), pri ateroskleróze, diabetu, epilepsii a septickom šoku. Výskum metód stanovenia oxidu dusnatého a objav potenciálnych liečiv, ktoré by boli schopné zasahovať do procesu tvorby a pôsobenia NO, patria k novým prístupom ovplyvnenia zápalových, autoimunitných, neurodegeneratívnych a ďalších civilizačných chorôb.

 

Ukážka záverečnej správy:

 Terapia NO záverečná správa (PDF)

 Liečba terapiou NO (PDF)

 1998 – oxid dusnatý ako signálna molekula

pulse

Otvorená rana pred a po terapii NO