Infolinka Košice +421 907 911 911

PREVENTÍVNA LEKÁRSKA PREHLIADKA

Zdravie je nevyhnutným predpokladom aktívneho života aj dobrého pracovného výkonu. Základným prvkom pri starostlivosti o svoje zdravie je poznať svoj zdravotný stav. VITARE, spol. s r.o. prichádza s ponukou preventívnej lekárskej prehliadky, ktorá je zameraná hlavne na získanie ucelenej informácie klienta o jeho aktuálnom zdravotnom stave a zároveň aj na umožnenie konzultácie o záveroch prehliadky s odbornými lekármi a to všetko v priebehu jedného dňa, bez čakania v ambulanciách. Ponuka je komplexná, klient získa informácie, ktoré by pri bežnom postupe získaval niekoľko dní. Všetky vyšetrenia trvajú maximálne 45 minút, s výsledkami ide pacient k lekárovi na konzultáciu o jeho zdravotnom stave. Pri prípadnom zistení zdravotných problémov spoločnosť VITARE s.r.o. zabezpečí pre klienta ich riešenie, ak o to požiada. Akútne zdravotné problémy odhalené pri prehliadke sa riešia bezodkladne, lekár zabezpečí ich okamžité riešenie.

Komu je určená:

Preventívnou prehliadkou:

Preventívna lekárska prehliadka obsahuje:

Odporúčania pre klientov pred vyšetrením:

Naša preventívna lekárska prehliadka kladie dôraz na včasnú diagnostiku

Záverečná správa preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania lekárov na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu.