Infolinka Košice +421 907 911 911

PREVENTÍVNA PREHLIADKA

Zdravie je nevyhnutným predpokladom aktívneho života aj dobrého pracovného výkonu. Základným prvkom pri starostlivosti o svoje zdravie je poznať svoj zdravotný stav. VITARE, spol. s r.o. prichádza s ponukou preventívnej prehliadky, ktorá je zameraná hlavne na získanie ucelenej informácie klienta o jeho aktuálnom zdravotnom stave a zároveň aj na umožnenie konzultácie o záveroch prehliadky a to všetko v priebehu jedného dňa, bez čakania v ambulanciách. Ponuka je komplexná, klient získa informácie, ktoré by pri bežnom postupe získaval niekoľko dní. Všetky vyšetrenia trvajú maximálne 45 minút. Pri prípadnom zistení zdravotných problémov spoločnosť VITARE s.r.o. zabezpečí pre klienta ich riešenie, ak o to požiada. Akútne zdravotné problémy odhalené pri prehliadke sa riešia bezodkladne, zabezpečí ich okamžité riešenie.

Komu je určená:

Preventívnou prehliadkou:

Preventívna prehliadka obsahuje:

Odporúčania pre klientov pred vyšetrením:

Naša preventívna prehliadka kladie dôraz na včasnú diagnostiku

Záverečná správa preventívnej prehliadky obsahuje všetky diagnózy zistené prehliadkou a odporúčania na zlepšenie a udržanie optimálneho zdravotného stavu.