Infolinka Košice +421 907 911 911

3D ELEKTROKARDIOGRAFICKÉ VYŠETRENIE (EKG)

Diagnostika je založená na počítačovej analýze a 3D vizualizácii elektromagnetického žiarenia myokardu v nízkoamplitudových fluktuáciách štandardného 4 - zvodového končatinového EKG. 

NEVÝHODY ŠTANDARDNÉHO EKG VYŠETRENIA:

 Záverečná správa z ekg